บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว

1101

        -ข้อมูลพื้นฐาน-

                                 บ้านนกน้อยทำรังแต่พอตัว (บ้าน ๑ ชั้น)

 ประกอบด้วย    ๒ ห้องนอน , ๑  ห้องน้ำ,  ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนครัว และ ๑ ส่วนอเนกประสงค์
 พื้นที่ปลูกสร้าง    เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๒๗ ตารางวา (ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ×ความยาว ๑๓.๕๐ เมตร)
 พื้นที่ใช้สอยประมาณ    ๕๐  ตารางเมตร   หรือ    ๑๒.๕  ตารางวา
 ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
   ๓๕๐,๐๐๐ – ๔๕๐,๐๐๐บาท

1101.1

About Hassakant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *