แบบบ้านภูมิแพ้

1130

 

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านภูมิแพ้  (บ้าน ๒  ชั้น)  
ประกอบด้วย    ๓ ห้องนอน , ๔ ห้องน้ำ , ๑ ส่วนครัว,  ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนพักผ่อน
๑ ส่วนเอนกประสงค์, ๑ ห้องคนใช้ และ ๒ ที่จอดรถ
พื้นที่ปลูกสร้าง    เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๙๓.๗๕ ตารางวา
(ความกว้าง ๑๕.๐๐ เมตร× ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ    ๓๓๘  ตารางเมตร  หรือ  ๘๔.๕๐  ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
   ๒,๓๖๖,๐๐๐ – ๓,๐๔๒,๐๐๐ บาท

 

1130.1

1130.2

About Hassakant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *