จากโครงการพันล้าน สู่บ้านพอเพียง
ผศ. ภัทรพล เวทยสุภรณ์ จากโครงการพันล้าน สู่บ้านพอเพียง
บ้านพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ
บ้านพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ กับชีวิตที่งามง่ายของ อ.เชี่ยว