1128

บ้านลูกสาวสวย

1128

 

-ข้อมูลพื้นฐาน-

บ้านลูกสาวสวย    (บ้าน ๒ ชั้น ใต้ถุนโล่ง-ตาม พ.ร.บ. ในกรุงเทพตีความว่าเป็นอาคาร ๓ ชั้น)
ประกอบด้วย ๓ ห้องนอน , ๒ ห้องน้ำ , ๑ ส่วนรับแขก, ๑ ส่วนครัว
๑ ส่วนรับประทานอาหาร และ ๑ ห้องทำงาน
พื้นที่ปลูกสร้าง เนื้อที่ปลูกสร้างไม่ต่ำกว่า ๓๓.๐๘ ตารางวา
(ความกว้าง ๑๐.๕๐ เมตร × ความยาว ๑๒.๖๐ เมตร)
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๒๕  ตารางเมตร หรือ ๓๑.๒๕ ตารางวา
ราคาก่อสร้างโดยประมาณ
(ไม่รวมฐานรากและเสาเข็ม)
๘๗๕,๐๐๐  – ๑,๑๒๕,๐๐๐ บาท

 

1128.1

 

 

1128.2

About Hassakant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>